Likh doon kuch

Tuesday, March 13, 2007
Likh doon kuch jo man mein hai.
Prakat karoon Un Sabko........
Baaton Yadoon ko.......
Jo Abtak Antastal mein hai.....
Likh doon.........

Har Shawas Har Kchar ke..
Jeevan ke Pal Pal Ke....
Chitron aur vicharon ko....
Aur unssab ko.....
Jo Jan Jan mein hai...
Likh doon kuch jo man mein hai.........

Prateek

0 comments: